SCOT Transformator DE-06-12T

Transformator trzny-18-npt,129623.html">wewnętrzny 12V AC