Trans-Atlantyk (Kolekcja lektur szkolnych) [DVD]

Poprzez Atlantyk - o Polsce: ojczyand#378;nie, obczyand#378;nie, Polakach, swojakach daleko od kraju. Gombrowicz z \"Trans-Atlantyku\" to jednoczeand#347;nie widz i uczestnik opowiadanego and#347;wiata. Opisuje swoje przeand#380;ycia. Przedstawia karykaturalny wizerunek polskiej emigracji. and#346;miech, ironia, prowokacja intelektualna majand#261; sand#322;uand#380;yand#263; burzeniu dogmatów.matów.